Framtidens hotell

18:e juli 2014

Hotelldrift är ett område som ständigt utvecklas. Det är alltifrån ekonomiska och energieffektiva driftsformer till olika servicenivåer för hotellgäster. Även byggprocesserna rationaliseras. Från hotellgästerna ökar kraven på flexibilitet och valfrihet när det gäller hotellbokningar och utbud.

Vi ska titta närmare på ett intressant pilotprojekt för ett nytt koncept baserat på små och medelstora hotell som är helt modulbaserade, med helt automatiserad modell för allt från bokning till drift.

Från Luleå Flygplats åker vi E4:an norrut från Luleå och tar sikte på den norrbottniska entreprenörsorten Kalix som ligger 8 mil bort. Orten som för årstiden är helt täckt i vinterskrud ligger vackert belägen vid Kalixälven. I fjärran ser vi siluetten av Nils Hotell som tornar upp sig som Kalix nya landmärke. Hotellet är beläget bredvid Kalix nya Galleria och ligger centralt i orten omgivet av butiker och serviceinrättningar.

Nils Lundholm, entreprenör från orten och grundare av Part AB och Nils Hotell, har länge haft visionen att bygga hotell och bostäder snabbt och kostnadseffektivt genom att använda standardiserade moduler och automatiserade drifts-, boknings- och övervakningssystem.

– Vi valde att bygga med moduler för att kunna genomföra byggprocessen både snabbare och effektivare samtidigt som vi reducerar produktionskostnaden med upp till en tredjedel, berättar Nils Lundholm. Denna typ av modulbaserade hotell kan mycket snabbt byggas upp och de kan även enkelt demonteras och flyttas till nya platser alltefter behov.

Modulerna levereras färdigmonterade från fabrik med all utrustning på plats. Golv, väggar, tak och badrum kommer med färdiga ytskikt och monteras direkt i en bärande stomkonstruktion. Fabriksmonteringen säkerställer ordentliga kvalitetskontrollerade montage. Väggarna är uppbyggda av stålkasseter med färdiga ytskikt av laminat. Taket består av vitlackerade plåtkassetter med belysning färdigmonterad och golvet utgörs av armerad betong med ytskikt av Bolonmatta och klinker med golvvärme.

Badrumsdelen är likaså fullt utrustad med wc, handfat och dusch. All elinstallation är komplett monterad med eluttag, belysning, brytare, antenn, telefon och internetanslutning. Underhållet är minimalt, det sker traditionellt med små justeringsarbeten. Fördelen när man bygger med moduler är att de består av inkopplingspunkter och montörerna som är utbildade på helheten tar ett helhetsansvar där allt är protokollfört besiktigat o klart och kontrollerat.

– Hotellrummen levereras som kompletta moduler med alla nödvändiga funktioner på plats, berättar Nils Lundholm. Det enda som tillkommer är möbler som kompletteras på plats. Modulerna levereras vanligen på lastbil då de har standardformaten för lastmått vid transport. Allt är emballerat och anpassat för frakt. De små rummen består av en modul och de stora av 2 moduler vilket ger rummen en yta av ca 10 m2 resp. 20 m2. Alla ledningar ligger i modulernas ena hörn och kopplas lätt samman genom anslutningspunkter.

På plats lyfts de med kran in i den bärande stomkonstruktionen med bjälklag. Stomkonstruktionen på plats kan vara antingen helt färdigställd eller färdigställas våning för våning allteftersom modulerna levereras. Fasaden och yttertaket färdigställs på plats då alla moduler är i position. Samma sak gäller för trappor och hiss. På översta våningen har Nils Hotell en relax/konferensavdelning med tillhörande terrass och skybar/grill. -Modulprincipen gör att byggnationen enkelt blir utbyggbar åt alla håll, förklarar Nils Lundholm.

Varje våning på Nils Hotell har fyra rum. Hotellet har flera innovativa lösningar där vissa av rummen har badrummet avskärmat genom enbart en glasvägg med raster, vilket ger en öppenhet och möjliggör att man från badrummet kan se på TV. Rummen har bra standard i kombination med attraktiva prisnivåer. – Hotellet har ingen stationerad personal på plats, förklarar Nils Lundholm. All bokning sker över internet och mobiltelefon genom ett integrerat bokningssystem. Bokningen konfirmeras via sms och mail med en personlig kod som ger hotellgästen tillträde till hotellet. Bokningen går genom ekonomissystemet vilket ger hotellet en direkt överblick över allt som registreras.

– Vad är då hemligheten med ett obemannat hotell, frågar vi Stefan Svanberg, VD på PartIT som ansvarar för systemdriften av Nils Hotell.

– Det vi använder oss av på Nils Hotell är en s.k. Total Building Solutions, ett komplett system av intelligenta infrastrukturlösningar som vi i nära samarbete med Siemens anpassat för hotellets specifika krav. Total Building Solutions innebär enkelt uttryckt att de olika drift- och övervakningssystemen i en fastighet integreras vilket gör fastigheten både säkrare, bekvämare samt därtill mer energi- och kostnadseffektiv. Systemet omfattar samtliga discipliner i hotellet såsom fastighetsautomation, branddetektering, intrångsskydd, CCTV och passerkontroll. Alla system integreras med hotellbokningssystemet för att kunna styra både komfort och säkerhet från en central server i Kalix, där även personal finns som man kan kontakta. Styrskåpen för respektive rum sitter i korridoren och de är i sin tur kopplade till en huvudcentral i fastigheten.

– Vi valde Siemens på styrdelen då vi inom processtyrning samarbetat tidigare med goda resultat. Genom samarbetet har vi i och med denna lösning fått en helhetsleverantör för alla discipliner, berättar Stefan Svanberg. Siemens installerade byggnadsautomationssystemet Desigo Insight web på en central server i fabriken i Kalix från vilken vi kan sköta de lokala systemen inklusive hotellbokningen på distans via fjärranslutning. De lokala installationerna i hotellbyggnaden är integrerade och kommunicerar externt med den centrala servern.

– Den centrala styrningen och supporten sker via fjärranslutning och Internet vilket gör lösningen mycket flexibel och vi kan därmed enkelt anpassa den till våra krav och förutsättningar. Systemlösningen är dessutom utbyggbar och kan växa i takt med byggnation av nya hotell efter denna princip över hela Sverige. Siemens kan i det fallet som rikstäckande leverantör lokalt också hantera nya hotell som efter färdigställandet direkt kan anslutas till det centrala systemet i Kalix.

– Värme och ventilation ligger på lägre temperaturer då rummen inte är bokade, säger Stefan Svanberg. Systemet anpassar helt temperatur och energiåtgång till rådande bokningsläge. När gästen anländer går ventilationen igång individuellt för varje hotellrum vilket ger en optimerad energiförbrukning. Rummen har inga element utan temperaturen styrs genom ventilationen och golvvärmen. Larmsystemet är också helt automatiserat vilket innebär att brandmyndigheten nu har direkt upplysning om både antal boende och vilka rum som är bokade. Vid utcheckning går ett meddelande till städpersonalen som då kan börja med rumsstädningen. Samtliga gemensamma utrymmen är övervakade i hotellet som också är indelat i olika sektioner. Nödnummer finns alltid tillgängliga för akut hjälp.

– Siemens hade vi de olika delarna färdiga var för sig, berättar Roger Engström på Siemens med ansvar för Total Building Solutions. Då Partab kontaktade oss för att titta på en helhetslösning som kan hantera samtliga system så kunde vi snabbt integrera de olika delsystemen i fastigheten med varandra. Och ju mer integrerad den tekniska infrastrukturen är, desto större produktivitet och lönsamhet får fastighetsägaren i verksamheten. Samtidigt som fastighetens värde ökar och driftsstörningarna minskar.

Då detta var ett pilotprojekt så var specifikationen inte helt genomarbetad utan främst baserad på konceptformen för denna typ av hotell. En av utmaningarna var den korta tidsaspekten då Partab hade kommit långt i sina planer och modulerna redan var på väg att byggas.

Utifrån dessa förutsättningar arbetade vi snabbt fram en skräddarsydd modell där vi från installationssynpunkt anpassade de bästa lösningarna.

Det mesta var redan monterat på fabrik och en del direkt på plats med enkel Plug & Play princip. Tanken med konceptet är just att prefabricera så mycket som möjligt på fabriken. Hotellets system är kopplat till centralenheten i fastigheten som i sin tur kommunicerar direkt med PartIT:s server. Systemet är utbyggbart i oändlighet.

– Tidsrymden från planeringsstart till färdigt koncept tog knappt ett halvår, berättar Roger Engström. De erfarenheter vi främst har dragit här på Siemens är att paketera komplicerade delar i ett fastighetssystem på ett smart sätt och samtidigt testa att allt fungerar tillsammans. En viktig del har varit att tillsammans med PartIT samplanera och använda avancerad installationsteknik och göra den så enkel och kostnadseffektiv som möjligt. En del vi tog fram var bland annat speciella kopplingsboxar för komponenter för att förenkla ur installationssynpunkt.

– På Siemens är vi nöjda med att vi löste allt på den relativt korta tiden, säger Roger Engström. Det går snabbt på utvecklingssidan och vi kommer att kontinuerligt vidareutveckla de tekniska infrastrukturlösningarna och i högre grad prefabricera dessa. Nils Hotell är ett spännande koncept där vi tillsammans med Partab hittat nya kreativa lösningar och idéer kring intelligenta infrastrukturlösningar för fastigheter. Lösningar som reducerar kostnaderna genom fastighetens hela livslängd.

– Projektet har kännetecknats av ett nytänkande som förhoppningsvis kan leda till nya kreativa samarbeten. På Nils Hotell ser vi stora fördelar i ett integrerat system där alla fastighetens system samverkar. Siemens lösning Total Building Solutions passar perfekt för oss då tanken är att vi på sikt även ska kunna ta konceptet vidare och bygga hotell samt bostäder över hela Sverige. Att då kunna övervaka och styra alla dessa fastigheter i ett och samma system innebär för oss stora fördelar och vinster, avslutar Nils Lundholm på Nils Hotell i Kalix.

Text av: Frank Johansson / branschaktuellt.se

Part Group erbjuder prefabricerade bostads- och hotellmoduler
Mer om prefabricerade moduler på www.PartGroup.se