Köp- och bokningsvillkor

Bokning och bekräftelse

Hos Nils Hotell bokar du ditt rum i ett helautomatiskt och effektivt bokningssystem.

En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Bekräftelsen får du skriftligen via e-post och SMS.

Innan ankomst får du en portkod till den e-postadress och det telefonnummer du angav vid bokningstillfället.

Koden fungerar till hotellentré, hiss och ditt hotellrum.

För att boka ett rum på Nils Hotel måste du vara minst 18 år. Minderåriga under 18 år inte tillåtna att övernatta i rum utan målsmans sällskap.

Vid bokningen måste du uppge namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt betalningsmetod.

Betalning

Bokningen betalas i förskott.

Bokning och betalning kan endast ske via vår hemsida/betalningsleverantör och då vi är ett obemannat hotell har vi inga möjligheter att ta emot kontantbetalningar eller andra betalningslösningar.

Vi använder 3D Secure för dina betalningar. Funktionen innebär att konsumenten, utöver att ange sina kortuppgifter, även anger ett lösenord för att bekräfta sitt köp. Kontakta er bank vid frågor.

Ankomst och avresa

Vår in- och utcheckning är obemannad och fungerar helautomatiskt.

Ditt hotellrum är garanterat att vara redo för incheckning från kl 16 på ankomstdagen och måste checkas ut senast kl 12 på avresedatumet.

Avbokning

Avbokning kan göras senast 24 timmar innan det bokade datumet. Återbetalning görs till samma kredit-/bankkort som användes vid bokningen minus 10% i transaktionskostnad

Avbokning sker manuellt via telefonnummer.

+46 (0)18 35 00 25

Hotellets skyldigheter

Om hotellet inte kan erbjuda dig ett rum så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum på hotellet eller på ett hotell med likvärdig standard.

Internet

Hotellet erbjuder fri trådlös internetuppkoppling. Lösenordet skickas med i din bokningsbekräftelse.

Rökning

Hotellet har en rökfri policy. Vi tar ut den faktiska kostnaden, beroende på omfattningen av att återställa lokalen, då rökning har skett på ej anvisad plats.

Husdjur

Husdjur är inte tillåtna

Städning

Hotellrummet städas innan gästens ankomst, men de städas inte under din vistelse. Är det fråga om en längre bokning/vistelse städas rummet en gång i veckan.

Rumsregler

Rummen har som mest plats för fyra gäster, undantaget är familjer med fem medlemmar där den yngsta medlemmen är under sex år.

PIN-kod som ger åtkomst till hotellets entré och rum är personlig och får inte överlåtas.

Minderåriga utan målsman eller annan ansvarig myndig får inte boka eller utnyttja rummen.

För våra gästers trevnad skall tystnad råda efter kl. 22:00.

Ansvar vid skada

Den person vars namn bokningen står på ansvarar för skador på lokalerna till följd av oaktsamhet eller oacceptabelt beteende hos gästerna.

Följer man som kund inte de riktlinjer som ges eller stör andra trots tillsägelse kan avtalet sägas upp, det vill säga vistelsen kan avbrytas och hävas på plats. Vid hävning av avtalet återbetalas ingen del av återstoden av priset för vistelsen.

Förvaring av värdesaker och bagage

Leverantören har inget ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler.

Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

Din egen säkerhet

Bekanta dig alltid med nödutgångar, larmknappar och brandsläckare. 

För att garantera säkerheten och förebygga brott övervakar vi allmänna utrymmen på vårt hotell med hjälp av kameror. Det betyder att om du besöker vårt hotell kan du bli filmad med sådan utrustning. Vi vill kunna erbjuda en tryggare och säkrare miljö för dig som gäst och även skydda vår egendom.

Force majeure

Händelser utanför hotellets kontroll – till exempel strejk, lockout, eld, etc., vilket gör det omöjligt att uppfylla förpliktelserna i detta avtal – ger hotellet rätt att säga upp avtalet utan ansvar.

Behandling av personuppgifter

Läs vår integritetspolicy